Aktualności Aktualności

Powrót

„Młodzież zapobiega pożarom”

„Młodzież zapobiega pożarom”

W przededniu wiosny czas pomyśleć o ochronie przeciwpożarowej. Uczniowie Zespołu Szkół w Płaskiej mieli okazję popisać się swoją wiedzą z tej dziedziny podczas eliminacji w ramach konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”.

Ochrona przeciwpożarowa to ważny temat, w którym strażaków i leśników winna wspierać lokalna społeczność.  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu szerzyć zainteresowanie tematyką przeciwpożarową, zachęcać do pogłębiania wiedzy i kształtować odpowiedzialne postawy wśród młodych ludzi.

20 marca odbyły się gminne eliminacje do LXII edycji turnieju, w organizację którego włączyło się Nadleśnictwo Płaska. W jury konkursowym, obok wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego, przedstawicieli Gminy Płaska oraz Komendy PSP w Augustowie zasiadł Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska Roman Rogoziński. Konkurs przebiegał dwuetapowo – składała się nań część pisemna i ustna. Nadleśnictwo było współfundatorem nagród dla laureatów i uczestników konkursu.

Pani Katarzyna Turowska, zajmująca się w nadleśnictwie zagadnieniami związanymi z ochroną p-poż., pogratulowała młodzieży ambicji i dużej wiedzy oraz zwróciła się z apelem, by propagować ją wśród mieszkańców gminy. Wzrost świadomości lokalnej społeczności w zakresie zagrożenia pożarami posłuży bezpieczeństwu ludzi i lasów.

Od kwietnia leśnicy z Nadleśnictwa Płaska rozpoczynają akcję bezpośrednią, czyli pełną gotowość do zadań z zakresu zwalczania pożarów. Polega ona na monitoringu obszarów leśnych i dyżurach pracowników. Uruchomiony będzie Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa.

Apelujemy o powstrzymanie się od wypalania traw, palenia ognisk w miejscach niewyznaczonych oraz od zaśmiecania lasu. Rzucony niedopałek papierosa może być przyczyną tragedii!


Nadleśnictwa i inne
Żubry

Polecamy Polecamy