Nadleśnictwo Płaska w Żylinach Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

Siedziba Nadleśnictwo Płaska w Żylinach
Nadleśnictwo Płaska w Żylinach
87 6418723
87 6418831

Sucha Rzeczka 60
16-326 Płaska

Nadleśniczy
p. o. Radosław Puczyłowski
876418723
Zastępca Nadleśniczego
Ścibor Zawiślak
692443999
Główny Księgowy
Leszek Bejm
508667957
Sekretarz Nadleśnictwa
Stanisław Harmuszkiewicz
508667940

Dział Nadleśniczego

Radosław Puczyłowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 876418723 wew. 203, kom. 608200426
Adrian Bagnowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 876418723 wew. 203, kom. 690858685
Mariusz Puzio
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 876418723 wew. 216, kom. 606729969
Anna Omelianiuk
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 876418723 wew. 213
Zbigniew Krauze
Stanowisko ds. administrowania SILP
Tel.: 876418723 wew. 205, kom. 665558685

Dział Zastępcy Nadleśniczego

Joanna Jasnoch
Starszy Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 876418723 wew. 209, kom. 793924235
Monika Jakubowska
Specjalista SL ds. ochrony przyrody i edukacji
Tel.: 876418723 wew. 219, kom. 533174863
Przemysław Pachucki
Specjalista SL ds. ochrony przyrody i edukacji
Tel.: 876418723
Monika Wierzbicka
Specjalista SL ds. BHP, ppoż i użytkowania lasu
Tel.: 876418723, kom. 690038685
Aleksandra Masiejczyk
Starszy Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 876418723 wew. 211, kom. 501449792
Małgorzata Matras - Zarzecka
Specjalista SL ds. gospodarki towarowej
Tel.: 876418723 wew. 211, kom. 502868786

Dział Sekretarza

Magdalena Sakowska - Zawiślak
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 876418723 wew. 208
Diana Kaliszewska
Starszy Referent ds. administracyjnych
Tel.: 876418723 wew. 200
Emilia Puczyłowska
Starszy Referent ds. administracyjnych
Tel.: 876418723 wew. 217, kom. 570985814
Aneta Warakomska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 876418723 wew. 219, kom. 501449758
Beata Zarzecka
Starszy Referent ds. administracyjnych
Tel.: 876418723, kom. 534331016
Fabian Rowiński
Specjalista ds. transportu
Tel.: 876418723, kom. 692423018

Dział Głównego Księgowego

Dorota Dobrzyńska
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 876418723 wew. 210
Monika Herman
Starszy Księgowy
Tel.: 876418723 wew. 214
Aneta Milewska
Starszy Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 876418723 wew. 218, kom. 576558685
Beata Puczyłowska
Starszy Księgowy
Tel.: 876418723 wew. 212
Marek Hermaniuk
Starszy Księgowy
Tel.: 876418723