Lasy nadleśnictwa

Zgodnie z rezultatami sporządzonego przez BULiGL Oddział w Białymstoku opracowania siedliskowego, w Nadleśnictwie Płaska dominują siedliska boru świeżego (Bśw), boru mieszanego świeżego (BMśw), boru mieszanego wilgotnego (BMw), lasu mieszanego bagiennego i olsu typowego (Ol). Najmniejsze powierzchnie zajmuje bór mieszany bagienny (BMb), bór bagienny (Bb) i las świeży (Lśw).

Lasy regionu

Cechą charakterystyczną lasów w naszym regionie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

Mapa(y) lasów

Aktualna(e) mapa(y) lasów.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.