HCVF

„ Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Płaska”

Monitoring informacji przyrodniczej

Monitoring informacji przyrodniczej

ONG

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Płaska dokonało delimitacji obszarów lasów wyłączonych z zagospodarowania, w ramach ochrony reprezentatywnych ekosystemów w stanie naturalnym (wskaźnik 6.4.1 FSC).