Asset Publisher Asset Publisher

Mój Bohater Niepodległości

Leśnicy Nadleśnictwa Płaska i Nadleśnictwa Suwałki po raz kolejny wsparli inicjatywę na rzecz uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dnia 25 października 2018 r. odbyło się uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom Powiatowego Konkursu plastycznego  „Mój Bohater Niepodległości” i „Moja Niepodległość” pod patronatem Lilianny Anny Zielińskiej - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach oraz Leszka Deca - Prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Organizatorem konkursu była biblioteka przy Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” przy wsparciu Parafii N.N. Maryi Panny w Sejnach. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I – VI szkół podstawowych, uczniowie klas starszych szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich. To doskonała forma promowania, rozpowszechniania i wzmacniania wśród młodego pokolenia wizerunku Polski, rozbudzania postaw patriotycznych, przybliżania piękna ziemi ojczystej i rozwijania wyobraźni plastycznej. Gościnnie wystąpił Amatorski Wokalny Zespół Służb Mundurowych z Suwalszczyzny i zaśpiewał m.in. piosenki „Taki kraj”, „Jaskółka uwięziona”, „Biały krzyż”. Piosenkę „Niepodległa, niepokorna” zaśpiewała nasza koleżanka z pracy Pani Aneta Milewska.