Lista aktualności Lista aktualności

WIZYTA LEŚNIKÓW Z LITWY

11 grudnia 2018r. Nadleśnictwo Płaska miało zaszczyt gościć reprezentację leśników litewskich, wymienić doświadczenia i nawiązać współpracę.

W połowie grudnia z wizytą w Nadleśnictwie Płaska przebywała grupa leśników z Litwy. Goście reprezentowali Ministerstwo Środowiska (Aplinkos Ministerija) oraz Dyrekcję Lasów Państwowych – Przedsiębiorstwo Państwowe (Valstybinių miškų urėdija). Wśród wizytujących nadleśnictwo byli zarówno leśnicy praktycy, w tym nadleśniczowie, jak i urzędnicy, zajmujący się kwestiami legislacyjnymi w polityce leśnej państwa.

W roli gospodarza spotkania, obok Nadleśniczego Romana Rogozińskiego, wystąpili Zastępca Dyrektora RDLP w Białymstoku ds. Gospodarki Leśnej Zenon Angielczyk i zastępca dyrektora białostockiego oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Marek Ksepko.

Celem wizyty Kolegów z Litwy było zapoznanie się ze sposobami gospodarowania, w szczególności hodowli i odnowienia lasu w Puszczy Augustowskiej w powiązaniu z realizacją zadań i zobowiązań z zakresu ochrony przyrody i środowiska leśnego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w roku 2018 w Dyrekcji Lasów Państwowych Litwy przeprowadzono reorganizację. Miała ona na celu optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez połączenie niektórych jednostek i ich wzmocnienie organizacyjne, powiązane z uformowaniem sztabu zarządczego. Liczbę tamtejszych jednostek, odpowiadających funkcjonalnie polskim nadleśnictwom, zmniejszono z 42 do 26, przy czym liczba leśnictw pozostała na niezmienionym poziomie - 337 jednostek.

Lasy Nadleśnictwa Płaska składem gatunkowym i układem warunków siedliskowych w znacznym stopniu przypominają największe, borowe kompleksy leśne naszego północnego sąsiada. Przedłużeniem Puszczy Augustowskiej w kierunku wschodnim jest kompleks leśny, określany nazwą Puszczy Kopciowskiej, która z kolei ma ciągłość przestrzenną ze znaną polskim leśnikom, opisywaną na kartach historii Puszczą Rudnicką, sięgającą przez Orany (Varėna) aż za stołeczne Wilno.

W trakcie spotkania, którego znaczną część stanowiła lustracja terenowa, poruszono problemy związane ze zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi wobec lasów własności państwowej, ekonomiką gospodarstw leśnych i rolą leśników w informowaniu o zasadach administrowania i zarządzania mieniem publicznym. Specyfika warunków przyrodniczych i charakter pracy leśników z Płaskiej wydały się gościom na tyle interesujące, że uznali spotkanie za dobry początek bliższych kontaktów zawodowych i dalszej wymiany doświadczeń.