Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Zmiana procedury szacowania szkód.

Nadleśnictwo Płaska informuje, że w związku z wejściem w życie od 1.04.2018 nowej ustawy- Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw zmieniła się procedura szacowania szkód.

Od tej chwili poszkodowani rolnicy powinni kierować zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych wójtów.