Lista aktualności Lista aktualności

Z wizytą duszpasterską w Nadleśnictwie Płaska

17 września Nadleśnictwo Płaska podejmowało znamienitych gości – ks. Biskupa Jerzego Mazura, ks. Proboszcza Arkadiusza Pietuszewskiego, Kustosza Parafii w Studzienicznej, oraz Diakona Cezarego Kościuka.

Wizytacja, której dokonywał ks. Biskup w parafii, była okazją do złożenia wizyty płaszczańskim leśnikom. Podczas wspólnego spotkania, które przebiegło w bardzo miłej atmosferze, podkreślono chęć i potrzebę wzajemnej współpracy oraz przeróżne aspekty funkcjonowania Nadleśnictwa i leśnictwa ogółem, w których tematyka leśna i religijna przenikają się. Wspomniano Szlak Papieski wiodący ścieżkami Nadleśnictwa Płaska, doroczne pielgrzymki leśników do Studzienicznej i na Jasną Górę, miejsca kultu i pamięci rozsiane po naszych lasach.

Ksiądz Biskup podkreślał upodobanie największego z Polaków, Ojca Świętego Jana Pawła II, do okolicznych rzek, jezior i lasów. Zwrócił się z prośbą do leśnej braci o szczególną dbałość i promocję Papieskiego Szlaku, by wartości umiłowania przyrody, ojczyzny i wzajemny szacunek, które płyną z papieskich nauk,  mogły być przekazywane wszystkim wędrującym po ścieżkach Jana Pawła II.

W roku obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Ks. Biskup podzielił się pomysłem, by w Studzienicznej zaszumiał szczególny las – zagajnik ze stu dębów posadzonych specjalnie na tą okazję. Poprosił w związku z tym leśników o pomoc w przygotowaniu dzieła i dalszą troskę o ten żywy pomnik pamięci i wdzięczności Bogu za wolność. Biskup wyszedł też z inicjatywą, by przy studzieniczańskim Sanktuarium powstał najdłuższy na Podlasiu stół zrobiony z jednej deski wyciętej z pnia puszczańskiego świerka. Stół taki miałby z jednej strony ukazywać potęgę przyrody, z drugiej zaś jednoczyć wielką liczbę ludzi, którzy będą mogli zasiąść do wspólnego posiłku. Po kameralnym spotkaniu z załogą nadleśnictwa goście w towarzystwie Nadleśniczego i Inżyniera Nadzoru udali się w teren na poszukiwanie odpowiedniego okazu świerka. W leśnictwie Gorczyca wytypowano okazałe drzewo o wysokości ponad 38 metrów. Była to okazja do rozmów na temat stosowanych w leśnictwie metod pomiaru surowca, zasad prowadzenia gospodarki leśnej oraz wielorakich zastosowań drewna. Świerkowy stół będzie stanowić kolejny przykład na to, jak las może jednoczyć ludzi.